Toppen Trafikk AS kan yte kompetanse innen 

VTS

Veitrafikksentraler, overvåking, trafikkberedskap, trafikkinformasjon og trafikkstyring

ITS og Smart Mobilitet

Intelligente transportsystemer (ITS), datagrunnlag, regelverk, arkitektur og standarder

C-ITS

Samvirkende og automatisert ITS, smarte transportløsninger og bærekraftige mobilitetsplaner

Rådgivning

Strategi

Assistanse

Om bedriften

Om kjøreskolen

Firmaet ble stiftet i 2018. Sivilingeniør Ivar Anton Christiansen er eier og daglig leder. Firmaet tilbyr rådgivning og konsulenttjenester innen veitrafikk og kollektivtrafikk med fokus på trafikkregulering, trafikkstyring, veiprising, datafangst, trafikkinformasjon, intelligente transportsystemer (ITS, C-ITS) og smart mobilitet. Firmaet tilbyr kompetanse på offentlig og internasjonalt regelverk, standarder, referansearkitektur og teknologiutvikling. Firmaet kan bidra til utviklingsplaner, strategier, handlingsplaner og engelskspråklige rapporter samt yte generell rådgiving for ITS-området. Ivar Christiansen har lang erfaring fra standardisering, internasjonal harmonisering og arbeid med implementering av både EFC-direktivet og ITS-direktivet. Firmaet har tilgang til et bredt faglig nettverk nasjonalt og internasjonalt.

Toppen Trafikk kan også være underleverandør for etablerte firmaer som har oppdrag eller rammeavtaler hvor det er behov for supplerende kompetanse

Ivar Anton Christiansen

Eier og daglig leder av Toppen Trafikk AS

Aktuelt

Mye overdreven optimisme rundt ITS og automatisering

"– Jeg tror nok ærlig talt at det er en del overdreven optimisme rundt ITS. Det er mye håp, men ikke nødvendigvis like mye realisme fra de mest optimistiske teknologene. Utviklingen vil neppe gå så raskt de neste fem årene som enkelte ser for seg."

 

Trykk på bildet for å gå til artikkel

Har laget en egen bok som forklarer ITS-språket

Det er ITS-veteranen Ivar Christiansen som har fullført prosjektet på vegne av Vegdirektoratet i Norge.

 

 

 

 

Trykk på bildet for å gå til artikkel

ITS-Rapport fra Statens vegvesen

En informativ rapport fra Vegdirektoratet:

Rammeverk og internasjonale føringer for ITS

Seksjon for trafikkstyring 2019  -  Statens vegvesen rapport  Nr. 188

Les mer ...

Kontaktskjema

900 43 195
Seterhøyveien 31B, 1176 OSLO
Orgnr 920 727 476